Toisten historia sai alkunsa kun Laura Gustafsson tapasi kuvataiteilija Terike Haapojan 2012. Terike puhui juutalaisuuden museosta ja Laura mietti, millaisen esityksen voisi tehdä porsitushäkin avulla. Tuli hetken hiljaisuus, jonka jälkeen Laura lausui historialliset sanat: ”Pitäisi olla toisten lajien museo.” Pian tämän jälkeen taiteilijat ryhtyivät ideoimaan museota ja perustivat Toisten historia -hankkeen. Nimi lie saanut innoituksen Teriken Toisten puolue -projektista eikä sitä sen enempää pohdittu. Perustamiskokous johti blogisivujen tekemiseen sekä ymmärrykseen siitä, että vaikka Toisten historia todennäköisesti saisi maamme suurimmat taidelaitokset tiloineen käyttöönsä, toisia lajeja on olemassa uskomattoman paljon. Oli siis tarpeellista tehdä ensin pieni demo yhden lajin museosta. Lajiksi valikoitui nauta, sillä naudan ja ihmisen kulttuurihistoria on hyvin pitkä. Lisäksi naudan asema toisaalta raskaasti hyödynnettynä tuotantoeläimenä, toisaalta lempeitä assosiaatioita herättävänä henkilönä tuntui kiinnostavalta.

Paljon mielenkiintoa herättäneen ensimmäisen museon jälkeen Toisten historia teki eläinten juridisia oikeuksia käsittelevän Oikeusjuttu – The Trial -esityksen Baltic Circleen 2014. Seuraavana vuonna julkaistiin Naudan historian museota dokumentoiva kirja.

Syksyllä 2016 Toisten historia rakensi (oikeammin sanottuna suunnitteli, rakennuksesta vastasivat siihen erikoistuneet henkilöt) Suvilahden Tiivistämöön Museum of Nonhumanity – Epäihmisyyden museo -kokonaisuuden, johon kuului videoinstallaatioista koostuva näyttely, kansalais- ja eläinoikeusaktivistien sekä taiteilijoiden kuratoimien seminaarien sarja, vegaaninen kahvila, jonka toteutti Osuuskunta Juurikas, ja Rosebudin kirjakauppa. Museota edelsi Flow Festivalille tehty Embrace Your Empathy! johon kuului video ja installaatio. Epäihmisyyden museo oli utopia maailmasta, jossa epäinhimillistäminen ja eläimen käsite kuuluvat synkkään menneisyyteen. (Sitten sanotaan se nimi yhdessä: Epäihmisyyden museo, ei Epäinhimillisyyden museo.)

2016 Toisten historia palkittiin mediataiteen valtionpalkinnolla. 2013 projekti sai Kiila-palkinnon Naudan historian museosta. Toisten historiaa tehtiin 2013–2016 pitkälti Koneen säätiön tuella, mutta myös Taiteen edistämiskeskuksen ja Oskar Öflund stiftelsen avustuksella. Epäihmisyyden museon yhteistyötahona toimi HIAP. Teoksissa mukana olleiden ihmisten ja tahojen määrä on huima, ja hankkeen myötätuulesta onkin kiittäminen kaikkia, jotka ovat antaneet ammattitaitonsa ja innostuksensa Toisten historian käyttöön. Projekti jatkuu Epäihmisyyden museon kiertueella sekä uusien töiden suunnittelulla.

Toisten historia on taiteen ja tieteen välille sijoittuva projekti, joka hahmottaa ihmisen ja muiden eläinten suhdetta ja eläimen roolia yhteiskunnassa. Toisten lajien läsnäolo ihmisen omikseen mieltämillä alueilla on voimakas, vaikka se usein pyritäänkin häivyttämään näkymättömiin. Niinpä eläimen kulttuurihistorian kautta on mahdollista tarkastella lähes kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Hankkeen tavoitteena on lopulta koota ensyklopedinen kokonaisuus Toisten historian museo.

Museum of Nonhumanity

History of Others -kotisivut

Toisten historian blogi

 

 

Mr ja Mrs Smith

Herra ja rouva Smith ovat tarkemmin määrittelemättömän eläinlajin edustajia, jotka naamioituvat ihmisiksi ja käyvät tekemässä ravintola-arvioita, joissa tarkastellaan mm. menun ...

Naudan historian museo

Voittajat, jotka tapaavat saada historiansa kirjoitetuksi, ovat useimmiten repineet menestyksensä ja hyvinvointinsa toisten selkänahasta. Mitään sivilisaationa tunnettua ei olisi koskaan ...

Oikeusjuttu – The Trial

Miten yritykset, valtiot tai Euroopan Unioni voivat olla oikeussubjekteja, mutta muiden kuin ihmiseläinten juridinen asema on käytännössä sama kuin esineellä? ...

History According to Cattle -kirja

2015 ilmestyneessä History According to Cattle -kirjassa esitellään Naudan historian museo ja taustoitetaan teoksen aihepiiriä. Kirja sisältää museon teksti- ja ...